Gérard & Gabriele Tanson – No. 37

Nach eng Kéier e grousst Kompliment fir d’Organisatioun vum 60n Anniversaire vum MGCCL. Mir huet et immens gutt gefall. Mat beschten Gréiss,

Andy